SZKOLENIE PRAKTYCZNE AFF

Szkolenie praktyczne w ramach szkolenia AFF to nie tylko same skoki. Aby efektywnie wykonać skoki i zaliczyć wszystkie poziomy kursu AFF, które przewiduje program szkolenia należy dobrze przygotować się do nich na ziemi. Każdy skok powinien być należycie omówiony i przećwiczony przed jego wykonaniem, a po jego wykonaniu omówiony na podstawie filmu video i powinny zostać wydane przez instruktora zalecenia do korekty błędów. Zalecamy aby w pełni zaangażować się w cykliczne ćwiczenia naziemne przed każdym skokiem. Wielokrotne powtórzenie czynności, które zada Ci instruktor potrafi znacząco poprawić efektywność Twojego skoku. Pamiętaj, że jeśli zadanych Ci czynności nie potrafisz wykonać bezbłędnie i automatycznie na ziemi, to z pewnością nie wykonasz ich w pełni prawidłowo w powietrzu. Ważne jest, aby wyrobić sobie tak zwaną „pamięć mięśniową”. Przebieg Twojego szkolenia AFF w dużym stopniu zależy od Twojego podejścia i indywidualnego zaangażowania. Im bardziej będziesz zaangażowany tym mniej skoków w ramach szkolenia spadochronowego AFF będziesz musiał wykonać i wydasz mniejsze pieniądze.

Zanim jednak odbędziesz pierwsze skoki w asyście instruktorów należy wykonać kilka czynności naziemnych przewidzianych przez program szkolenia. Są to między innymi ćwiczenia:

- Z użyciem uprzęży spadochronowej – wisząc w niej uczysz się manewrowania spadochronem, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz przybierania prawidłowej pozycji do przyziemienia.
- Z użyciem wózka – leżąc na tak zwanym wózku spadochronowym symulujemy moment swobodnego spadania, instruktor będzie wydawać Ci komendy do wykonania oraz będzie korygować Twoje błędy w pozycji ciała. Cała procedura ma na celu wyrobienie w Tobie tak zwanej prawidłowej pamięci mięśniowej.
- Z użyciem samolotu – ten dział szkolenia naziemnego obejmuje prawidłowe zajmowanie miejsca w samolocie przez skoczka, zasady zachowania się i bezpieczeństwa w trakcie lotu i wyrzutu a także naukę prawidłowego oddzielania się od statku powietrznego.