Dzień bezpieczeństwa 2018

W sobotę (17.03.2018) na naszym lotnisku zorganizowaliśmy dla wszystkich chętnych skoczków i studentów serię wykładów z zakresu bezpieczeństwa w skokach spadochronowych. Celem pięciogodzinnych zajęć było usystematyzowanie wiedzy oraz wzorców zachowań, mających na celu bezpieczniejsze wykonywanie skoków. Za merytoryczne przygotowanie tego wydarzenia odpowiedzialni byli nasi doświadczeni instruktorzy AFF. Przedstawiamy listę zagadnień, które były poruszane w sobotę na lotnisku Wrocław-Szymanów:

1. Statystyki wypadków w USA za rok 2017 oraz dane historyczne od roku 1967.

Sport spadochronowy zmienia się na przestrzeni lat, ale zmieniają się także rodzaje zagrożeń, jakim ulegają skoczkowie. Dzięki temu, że w USA wykonuje się najwięcej skoków spadochronowych na świecie, a jednocześnie przez tamtejszą federację spadochronową (USPA) prowadzone są przez dekady rzetelne statystyki wypadków, można w celach szkoleniowych pokazać skoczkom, jak zagrożenia się zmieniały. Głównym wnioskiem z obecnych statystyk jest fakt, że sport ten za sprawą wysokiego stopnia zaawansowania sprzętu osiąga z roku na rok lepsze współczynniki bezpieczeństwa. Jednocześnie ciężar zachowań niebezpiecznych przesuwa się mocno w kierunku niedopasowania umiejętności lotu na coraz szybszych czaszach spadochronu przez osoby nieodpowiednio ku temu przygotowane. Głównym zaleceniem w tym zakresie jest zachęcanie skoczków na każdym etapie swojej kariery w sporcie, do udziału w kursach doszkalających w zakresie bezpiecznego pilotowania czaszy.

2. Ogólne bezpieczeństwo w locie na czaszy.

Podczas tej części wykładów skupiliśmy się (w nawiązaniu do w/w statystyk) na omówieniu podstawowego zakresu bezpiecznych zachowań w locie na prawidłowo otwartym spadochronie. Zostały poruszone takie tematy jak:
- budowanie rundy do lądowania
- strefy lądowań oraz wytłumaczenie dlaczego oddzielamy lądowanie szybkich spadochronów od studentów oraz czasz o średniej prędkości
- zwrócenie uwagi na przewidywalność w trakcie lotu oraz lądowania
- brak esowania oraz zbijania wysokości
- zwrócenie uwagi na separacje pionową i poziomą, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, mijanie innych z możliwie dużą odległością oraz zwrócenie uwagi na martwą strefę pola widzenia (nad nami, pod nami, za nami)
- kolizje na czaszach – omówienie jak najczęściej powstają (na rozejściu oraz przy lądowaniu), jak ich unikać (odpowiednie separacje na wyjściu grup i osób, zasady zachowania po otwarciu spadochronu, użycie tylnych taśm na otwarciu do omijania zderzenia, unikanie zderzeń na lądowaniu np. poprzez płaski zakręt)
- zasady bezpiecznego lądowania (brak niskich zakrętów, separacja, przewidywalność)
- bezpieczeństwo lądowań poza terenem lotniska
- bezpieczne i rozwojowe manewrowanie czaszą – słowo o używaniu przednich i tylnych taśm, przeciągnięciu spadochronu oraz zachęcenie do udziału w campach latania na czaszy oraz zaprezentowanie poruszanej na tych zajęciach tematyki

3. Zasady bezpieczeństwa skoków w grupie oraz zasady bezpiecznego zachowania na pokładzie samolotu.

Podczas tego działu skupiliśmy się na zestawie zachowań, pozwalających nam zachować wyższe bezpieczeństwo w trakcie skoków grupowych (czyli minimum dwóch osób i więcej), a także przypomnieliśmy jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują na pokładzie samolotu w trakcie skoków. Były to między innymi takie zagadnienia jak:
- upewnienie się o możliwości wykonania skoku (samolot skonfigurowany i gotowy do wyrzutu, zgoda wyrzucającego)
- obserwacja sprzętu osób siedzących przed nami na wypadek ewentualnego zaczepienia o samolot lub otwarcia się pokrowca
- kolejności wyjścia z samolotu według rodzaju skoku i grup
- ustalenie planu skoku przed skokiem a nie w samolocie – czemu to służy
- separacje między grupami, zależności w długości separacji przy wyjściu
- bezpieczne wysokości rozejścia w grupach
- efektywne trackowanie – czemu służy w zakresie bezpieczeństwa i jak można je polepszyć
- grupy lub osoby wykonujące skok na zadanie track lub kąt powinny kontrolować tor lotu 90* do wyrzutu

4. Zasady bezpiecznego używania sprzętu spadochronowego.

Ten dział miał na celu przypomnienie (w szczególności osobom posiadającym własne zestawy spadochronowe, lecz nie tylko) na jakie elementy warto zwrócić uwagę, w trakcie codziennego użytkowania zestawu spadochronowego. Poruszano mniej więcej takie tematy jak: - zapewnienie ciasnej kieszonki BOC – regularne sprawdzanie jej stanu
- regularne kontrolowanie loopa spadochronu głównego pod względem jego stanu zużycia oraz odpowiedniego napięcia
- kontrola zawleczki spadochronu zapasowego pod kątem jej ewentualnego przesuwania się
- kontrola systemu hamowania sterówek spadochronu (rozciągające się gumki, bądź kieszonki hamujące)
- odkręcanie sterówek przed ułożeniem spadochronu

5. Prezentacja wybranych filmów z kanału „friday freekout” czyli przypadki incydentów spadochronowych nagranych na video – po jednym z danej dziedziny podsumowujące poprzednie wykłady, czyli np. złe rozejście, niski zakręt, zły stan sprzętu (otwarcie samoistne) itp.

6. Sytuacje awaryjne

Standardowy element każdego szkolenia spadochronowego oraz dni bezpieczeństwa, czyli przypomnienie na video wszystkich rodzajów sytuacji awaryjnych wraz z szerokim komentarzem o możliwości ich zapobiegania.

7. Test z zakresu kontroli wiadomości teoretycznych w formie elektronicznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie na nasze zajęcia. Jednocześnie bardzo cieszymy się jako cała załoga naszej strefy, że mogliśmy spotkać się z Wami po długiej zimowej przerwie oraz wspólnie przyczynić się, do zapewnienia lepszego bezpieczeństwa w trakcie rozpoczynającego się sezonu spadochronowego 2018 już w kwietniu.

NAJBLIŻSZE
SKOKI

There are no upcoming events at this time.